TALLINNA MV 2022 ÖISES ORIENTEERUMISES

Stardiprotokoll | Live Tulemused | Tulemused | Vaheajad | Pildid

Info

Võstluskeskus asub Tondiraba jäähalli taha oleval parklas (vt.joonis). Seal saab ka autod parkida (aadress Kuukivi 3).

Kaart ja maastik: Sprindikaart 2021 sügis, mõõtkava 1:4000, h=2,5m
Kasutatakse hajutust.
Kaardil on kahte tüüpi maastikku.
Esimene – klassikaline magala 9-korruseliste majadega, kus liikumiskiirus on väga suur. Transpordi intensiivsus kvartalisisestel teedel on madal, aga teed ei ole kinni. OLGE ETTEVAATLIKUD TEEDE ÜLETAMISEL.
Teine – metsapargi ala, kus läbitavus on heast kuni keskmise ja väga halvani. Selles alas on väga tihe asfalt- ning jalutusteede võrk.
Lisaks on mõned mikroreljeefiga alad ning uute mänguväljakutega tsoonid, mis on väga erinevad oma suuruse ning objektide arvu poolest.
Peamised asfaltteed metsapargis on valgustatud.
Esineb ka paemurdu, kus kõrguste vahe on üle 2 meetri. Nende kõigi ületamine on keelatud ning kaardile on need märgitud vastava ületamatu kalju märgiga. Rajad planeeritakse selliselt, et võimalus sattuda nendele aladele oleks minimaalne.
Lisaraskust võivad valmistada madalamad paekaljunukid ning kivikülvi alad.
Maastikul veetase on väga kõrge: sood on märjad, augud on vett täis. Keset kaardi on lai kraav, mis sügisel oli kohati kuiv, nüüd on aga vett täis ja kaardil on märgitud keelualana (punane viirutus).

Kontrollpunktid:
Kontrollpunktides on aktiveeritud puutevaba märkimine. Märge fikseeritakse 30cm kaugusel. Võistlejad, kellel ei ole puutevaba Si-Air kaarti (või kaart jäi aktiveerimata) tuleb märke saamiseks panna oma pulk jaama auku (nagu tavaliselt). Kontrollpunktides on ka väiksed helkurid.

Start:
Ühisstart kell 21.15. Stardialasse sisenedes iga võistleja saab kaardi (mida saab vaadata vaid stardihetkel!).

Kontrollaeg on 1,5 tundi.

Tulemused:

Võistluse ajal on jooksvad tulemused nähtavad ainult internetis leheküljel

http://otse.osport.ee/

Pesemine ja WC:

Võistluskeskuses on WC. Pesemisvõimalus puudub.

Juhend

Aeg: 20. aprill 2022
Start: ühisstart 21.15; kasutatakse hajutust
Koht: Tondiraba

Osavõtuklassid ja osavõtutasud:
MN14, MN18 – 4 €
MN21A, MN21B, M35, MN40, M45, MN50 – 10 €
MN60, M70 – 7 €

Radade pikkused:
M21, M35  – 4.9 km
M21B, M40, N21 – 4.5 km
M45, M50, N40 – 4.1 km
M18, N21B, M60, N50 – 3.7 km
M70, N18, N60 – 3.3 km
M14, N14, N70 – 2.8 km

Kaart: 2020-2021, mõõtkava 1:4000; h=2,5;
Maastik: Elamurajoon ja Tondiraba park
Märkesüsteem: SPORTIdent, kasutusel on SI-Air süsteem

Registreerimine: kuni 17.04.2022 internetis aadressil: https://www.osport.ee/ või e-mailiga: ella@srd.ee
Registreerimisel teatada võistleja nimi, võistlusklass, EOL-kood ja SI-pulga number (või SI-pulga rendisoov). Registreerimisega samaaegselt tasuda osavõtutasu ja vajadusel SI-pulga rent (2 €) SRD Spordiklubi MTÜ arvele EE052200001120211587 Swedbank-s.

Auhinnad: Kõikide võistlusklasside kolme paremat autasustatakse Tallinna MV medalitega (MN21B klassis võitjad saavad meened).
Osavõtt võistlusest toimub oma riskil. Võimalikke õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

Korraldaja: SRD SK
Peakorraldaja: Ella Shved (tel. 5118863, e-mail: ella@srd.ee)
Rajameister: Dmitri Shved

Meie Partnerid: