Kompass – orienteeruja parim sõber

Mis on orienteerumine | Kuidas proovida | Orienteerumise ajaluguKompassKontrollpunktTingmärgid | Kaart | Rajad orienteerumisel | Teevalik | Legend

Nende inimeste seas, kes tahaksid orienteeruma õppida, esineb arvamus, nagu oleks kompassi kasutamine-kõige raskem ja keerulisem asi kogu orienteerumises. Selline arvamus on täiesti vale, sest kui te omandate mõned lihtsad käeliigutused, ongi teil kompassi kasutamine selge.

On olemas palju erinevaid kompassi tüüpe, spetsiaalselt mõeldud sportlikuks orienteerumiseks. Nad võivad olla täidetud nii õhuga, kui ka spetsiaalse vedelikuga. Vedelikuga kompass on parem, sest nool saavutab vedelikus kiiresti pusiva asendi. Õhuga kompass on tunduvalt odavam ja seda võivad kasutada just algajad. Neil kellel on rohkem kogemusi ja kes osalevad võistlustel, vajavad kompassi, mis on täidetud vedelikuga. See kompass aitab kokku hoida aega ja hoida kindlalt suunda liikumise ajal.

Kompassi nooled on varvitud 2 värviga. Punane värv näitab põhja, aga valge(või must) – lõunasse. Rohkem kasutatavaid kompasse on kahte tüüpi – plaadikompass ja näpukompass.

Esimene kompassi tüüp kujutab endast läbipaistvat platvormi, mille külge on kinnitatud kompass noolega. Platvormil, olenevalt mudelist, võib olla luup, augud stardi ja punktide joonistamiseks, sammude arvutaja, tavaline joonlaud, joonlaud vahemaade arvutamiseks ning spetsiaalne suunduv paralleelselt punasele noolele, mida kasutatakse suunaga liikumiseks . Selleks, et kompass ära ei kaoks kinnitatakse ta spetsiaalse nööriga käe külge

 

80. aastate keskel töötasid rootsi orienteerujad välja näpukompassi. See kinnitatakse sõrme külge vasakul käel, mis peab samal ajal ka kaarti hoidma. Selle kompassi eeliseks on see, et kaart ja kompass moodustavad ühise terviku ja nii jääb teine käsi vabaks. Miinuseks on see, et näpukompassiga on raskem õiget suunda hoida. Millist tüüpi kompassi sportlane tahab kasutada on tema enda valida, kuid võiks mainida, et mõlema kompassiga on tuldud Maailma meistriks

 


Milleks vajab orienteeruja kompassi?

  • selleks, et leida kaardi peal üles põhi
  • jooksmiseks suuna järgi

Kuidas õieti võtta ette kaart?

See on kõige lihtsam ja arvatavasti tähtsaim vaiadus kompassi kasutamisel.

  • võtke kaart ette horisontaanselt
  • pange sinna peale kompass
  • keerake kaarti niikaua, kuni kaardil olevate noolte suund samastub kompassi noolega, see tähendab, et nad peavad ühele poolele näitama