Kaart

Mis on orienteerumine | Kuidas proovida | Orienteerumise ajaluguKompassKontrollpunktTingmärgid | Kaart | Rajad orienteerumisel | Teevalik | Legend

Milleta ei saa orienteerumises läbi – see on kaart. Kuigi orienteeruda võib peaaegu igal kaardil, pakub naudingut spetsiaalse kaardi kasutamine. Nad on täpsemad, omavad rohkem informatsiooni ja neid on parem lugeda jooksu ajal.
Viimase viiekümne aastaga on kaardid pidevalt muutunud. 1940. a. võeti Skandinaavia maades kasutusele kaart mõõtmetega 1:100000 ( üks sentimeeter kaardil – on üks kilomeeter maastikul ). Praegusel ajal kasutatakse kaardil viite värvi, kõrguste vahedega 5 m ja mastaabiga 1:15000 või 1:10000 (üks sentimeeter kaardil – 150 või 100 meetrit maastikul). Samuti tulevad ette kaardid kõrgusjoonte vahedega 2,5 ja 10 meetrit.

Kaardil on joonistatud spetsiaalsed jooned, mis näitavad pxhja-lounasuunda. Nad on joonistatud sinise või musta värviga ja tõmmatakse vahega 500 meetrit maastikul. Need jooned aitavad tunduvalt paremini kompassiga suuna järgi orienteeruda.

Objektide märkimiseks kaardil kasutatakse spetsiaalseid tingmärke.