Rajad orienteerumisel

Mis on orienteerumine | Kuidas proovida | Orienteerumise ajaluguKompassKontrollpunktTingmärgid | Kaart | Rajad orienteerumisel | Teevalik | Legend

Rada orienteerumise võistlustel koosneb stardist, teatud punktide arvust, mille peab läbima antud järjekorras ja finisist. Tavaliselt sportlane ei näe kaarti ega sinna peale kantud rada enne starti. Ainult väikese tähtsusega võistlustel, kui kaart on juba tuttav ja endal tuleb näidise pealt rada oma puhta kaardi peale kanda. Tavaliselt viiakse võistlus läbi mitmetes vanuse gruppides ja erinevate raskusastmetega.

Teie ees on fragment orienteerumis rajast. Sellel on kujutatud kolmnurk, mis tähistab starti, edasi aga ringid, mis on omavahel ühendatud, need on punktid. Esimesena peab läbima punkti number 1 siis number 2 ja nii finisini välja. Täpse punkti asukoha kirjeldab maastikul legend. Legend täpsustab, mis asub punase ringi keskel.

Legend meie näite jaoks on umbes selline:

D16, 3.5km, 6kp
Start: teekeste ristumine

1 31 orvand
2 32 orvand
3 33 auk

Legend kirjeldab:

  • Kontrollpunktide arv
  • Iga punkti number, (tavaliselt kahearvuline number) mida saab näha kontrollpunkti enda peal.
  • Kontrollpunkti asukoha kirjeldus maastikul

Kuna suulisest kirjeldusest punkti asukohast saab igaüks erinevalt aru, selleks on legendi kirjeldamiseks välja tootatud spetsiaalsed sümbolid. Sümbolid on paljuski tingmärkide moodi, mille abil joonistatakse kaarti. Ära õppida on soovitav legendi sümbolid nii algajatel, kui ka neil kes pole metsas enam esimest korda.