Legend

Mis on orienteerumine | Kuidas proovida | Orienteerumise ajaluguKompassKontrollpunktTingmärgid | Kaart | Rajad orienteerumisel | Teevalik | Legend

Enamus juhtudel on võistlustel kontrollpunkti asukoha iseloomustamiseks peale sümbolite ka sõnadega iseloomustatud. Kuid möödub natuke aega ja teile saab selgeks, et märgid annavad täpsema informatsiooni ja samuti on nende “lugemine” palju lihtsam ja kiirem variant.

Algajatele tunduvad märgid imelike kujutistena, aga tegelikult kuuluvad nad range süsteemi alla, samuti on nad väga kompaksed ja neid polegi nii raske meelde jätta. Paljud neist meenutavad kaardil joonistatud objekte.

No mida siis saab leida legendikaardilt? Esimene legendi rida sisaldab infot klassist, raja pikkusest ja kõrgusjoontest. Raja pikkus (kilomeetrites või meetrites) on minimaalne vahemaa, mille sportlane peab labima kõikide punktide leidmiseks. Ühesõnaga pikkus mööda sirgjooni, välja arvatud siis, kui rada läbib läbipääsmatut ala (näiteks järv) või keelatud ala. Järgmised read iseloomustavad stardi asukohta ja ka kõiki järgmisi punkte, esimesest – viimaseni.

Lahter A: Punkti järjenumber (meie näites neljas punkt)
Lahter B: Number, mis asub punkti või kompostri peal. Selle abil võite teada saada, kas teie leitud punkt on sama, mida te otsisite.
Lahter C: Milline mitmest samasugustest orientiirist (meil – keskmine)
Lahter D: Ise objekt, millel asub punkt (kivi)
Lahter E: Täpsustatud punkti asukoht (paksus metsas)
Lahter F: Objekti suurused (1.5 meetrit pikk)
Lahter G: Prisma asukoht (millises objekti osas või mis pool – meie näites idas)
Lahter H: Ülejäänud info (raadiopunkt)