Tingmärgid

Mis on orienteerumine | Kuidas proovida | Orienteerumise ajaluguKompassKontrollpunktTingmärgid | Kaart | Rajad orienteerumisel | Teevalik | Legend

Selleks, et neid oleks lihtsam meelde jätta, on iga objektide grupp esindatud kindla värviga.
Musta värviga on märgitud kaljud, kivid ning kõik kunstobjektid (inimese poolt loodud) – alates teekestest, lõpetades majadega.
Pruuniga on märgitud igasugused reljeefivormid – künkad, lohud, orvandid jne.
Sinise värviga on märgitud kõik, mis puudutab vett – alates ojakesest, lõpetades sooga.
Kollase ja rohelisega on märgitud taimestik – kollasega lagedad alad(põllud), rohelisega vastupidi – raskesti läbitavad alad(tihnik).
Valgega märgitakse tavalist metsa, kus on lihtne ja meeldiv joosta.
Punase värviga on märgitud rada – start, punktid, finiš ja täiendav informatsioon (näiteks, läbimiseks keelatud ala).

Tingmärke aeg-ajalt muudetakse. Sellega tegeleb spetsiaalne Kartograafia Komisjon Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni (IOF) juures. See Komisjon on loonud erinevaid tingmärkide kogusid peamistele orienteerumisaladele:

  • Orienteerumisjooks
  • Sprindiorienteerumine
  • Suusaorienteerumine
  • Jalgrattaorienteerumine

Kõik vajalikud dokumendid saab kätte IOF veebilehelt: