Teevalik

Mis on orienteerumine | Kuidas proovida | Orienteerumise ajaluguKompassKontrollpunktTingmärgid | Kaart | Rajad orienteerumisel | Teevalik | Legend

Punkti leidmise mõte sisaldab endas õiget teevalikut ja läbimist maastikul. See on küll raske, kuid õnnestumise puhul pakub suurt rahuldust.

Sellel kaardi tükikesel on näidatud vaid mõned punkti võtmise variandid. Teevalik paneb ülesandeks valida kõige ratsionaalsem tee, mis nõuab kõige vähem aega. Tuleb välja, et kõige lühem tee pole alati parem valik. Tee valikul peate silmas pidama mitut erinevat asja:

  • kiirus teel erineb paljuski kiirusega põllul või metsas
  • liikumine rohelisega märgitud alal võib olla raskendatud
  • tee mäest üles võib võtta rohkem aega, kui ringiga minnes

Raja läbimisel märgitud teel, võib joostes mitmeid erinevaid variante valida. Allpool märgituid variandid KP otsimiseks mõjutavad ka teevalikut.

  • jooks suuna järgi. Kasutatakse siis kui pole kindlaid orientiire.
  • jooks teades ette, mis tuleb. Kasutatakse näiteks, kui jooksete oja käänakule. Jõudes oja äärde ei tea te kas kännak on vasakul või paremal pool teist. Kui aga liikumisel võtate natuke paremale siis teate kindlalt, et käänak on vasakul pool.
  • jooks “kotti”. Teades, et põrkate kindla orientiiri vastu võite lisada kiirust ning ei pea nii palju töötama kaardi ja komposiga.
  • joonjooks. Lubab tunduvalt vähem kompassi kasutada. Pealegi joonjooksuga saab pikema maa kiiresti läbida, kuna joonjooks võimaldab suurt kiirust.
  • jooks tugi kohtadega. Tee valikul on soovitav teelõik jagada mitmeks osaks ning nii mitte vajalike detaile mitte tähele panna. Tulemusena hoiab see aega kokku ning iga orientiiri ei pea otsima iga kord kaardilt.
  • Suuna järgi ja lugedes kaarti. Kui maastik on täis väikeseid objekte ja on võimatu leida tugipunkte siis peab liikuma täpselt mööda suunda ja töötama kõvasti kaardiga.