Kuidas saada klubi liikmeks

Klubiga liituda soovija peab pooldama klubi põhiideed – tervislike eluviisidega elu. Igasugustel võistlustel osalemine pole üldsegi oluline. Piisab sellestki, kui olete nõus, et võimlemine ja sport ei tohiks olla just viimasel kohal meie elus.

Klubisse astumiseks on vajalik

  • tutvuda klubi Põhikirjaga
  • kirjutada vabas vormis avaldus klubi esimehe Ella Shvedi nimele

Uue liikme vastu võtmine klubisse otsustatakse nädala jooksul.

2013.a. alates liikmemaks on täiskasvanult 20 eurot ja lapselt 10 eurot aastas.

Oleme rõõmuga valmis võtma Teid meie sõbraliku klubi liikmeteks!