TALLINNA MV 2023 ÖISES ORIENTEERUMISES

Stardiprotokoll | Live Tulemused | Tulemused | Vaheajad | Pildid

Lisainfo:

19.09.2023 23:06

Võistluskeskus asub Jõekääru Puhkuse keskuse parklas Google maps | Wase

Kaart ja maastik:
Metsas on väga palju kontrollpunkte, kontrollige numbrid.
Klassides M21 kaardil on ainult punktide järjekorranumbrid, teistes klassides on ka tunnusnumbrid.
Legend on kaardil. Stardis on olemas lisalegendid, kinnitusvahendid puuduvad. Kõik rajad ületavad Kuusalu-Leesi maanteed, olge ettevatlikud tee ületamisel!
Start:
Start asub keskusest 300m kaugusel (üle Kuusalu-Leesi maantee). Eelstart 2min.

Juhend

Aeg: 20 september 2023
Start: stardi algus 20.30; stardiintervall on 2 minutit
Koht: Andineeme

Osavõtuklassid ja osavõtutasud:
MN14, MN18 – 4 €
MN21, MN40, MN50 – 10 €
MN60, M70 – 7 €

Radade ligikaudsed pikkused:
M21 – 6.7 km, 27 KP
M40, N21, M18 – 5.6 km, 23 KP
M50, N40, N18 – 4.6 km, 20 KP
M60, N50 – 4.0 km, 18 KP
M70, N60 – 3.6 km, 16 KP
M14, N14 – 2.8 km, 14 KP

Kaart: Mõõtkava 1:7500 (M21 klassis 1:10000); h=2,5;
Maastik: Männimets hea kuni väga hea läbitavusega. Tihe teedevõrk. Esineb mikroreljeef.
Võistluskeskus: võistluskeskus asub Jõekääru puhkekeskuse juures. Pesemisvõimalus
puudub.
Märkesüsteem: SPORTIdent. Kontrollpunktides on aktiveeritud puutevaba märkimine.
Märge fikseeritakse 30cm kaugusel. Võistlejad, kellel ei ole puutevaba Si-Air kaarti (või kaart
jäi aktiveerimata) tuleb märke saamiseks panna oma pulk jaama auku (nagu tavaliselt).
Kontrollpunktides on ka väiksed helkurid.
Registreerimine: kuni 17.09.2023 Internetis aadressil: https://www.osport.ee/ või e-mailiga:
ella@srd.ee
Registreerimisel teatada võistleja nimi, võistlusklass, EOL-kood ja SI-pulka number (või SI-
pulga rendisoov). Registreerimisega samaaegselt tasuda osavõtutasu ja vajadusel SI-pulka
rent (1 €) SRD Spordiklubi arvele EE052200001120211587 Swedbankas.
Stardiprotokollid avaldatakse 19.09.
Kontrollaeg on 1,5 tundi.
Auhinnad: Kõikide võistlusklasside kolme paremat autasustatakse Tallinna MV medalitega.

Ohukohad: Kõik rajad ületavad Kuusalu-Leesi maanteed. Olge ettevaatlikud selle
ületamisel!!

Osavõtt võistlusest toimub oma riskil. Võimalikke õnnetusjuhtumite ja nende
tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

Korraldaja: SRD spordiklubi
Peakorraldaja: Ella Shved (tel. 5118863, e-mail: ella@srd.ee)
Rajameister: Dmitri Shved