Maximus, Day 1, Long (18/02/2024) Maximus, Day 1, Long (18/02/2024)