Tingmärgid

Selleks, et neid oleks lihtsam meelde jätta on iga objekti grupp esindatud kindla värviga.

Musta värviga on märgitud kaljud kividega ning kõik mitte looduse poolt tekitatud - alates teekestest, lõpetades majadega.
Pruuniga on märgitud igasugused reljeefi vormid - künkad, lohud ja orvandid.
Sinise värviga on märgitud kõik, mis puudutab vett - alates ojakesest, lõpetades sooga.
Kollase ja rohelisega on märgitud taimestik - kollasega lagedad alad(põllud), rohelisega vastupidi-raskesti läbitavad alad(tihnik)
Valgega märgitakse tavalist metsa, kus on lihtne ja meeldiv joosta.
Punase värviga on märgitud rada - start, punktid, finis ja täiendav informatsioon.Reljeef

 samakõrgusjoon
juhtjoon(iga viies samakõrgusjoon)
abijoon
langukriips
kõrgusarv
järsak
pinnasevall
väike pinnasevall
uhtorg
väike uhtorg, kuiv kraav
 küngas
väike küngas, tipp
lohk
väike lohk
auk
ebatasane pinnas
reljeefi pisiobjekt
kõrguspunktKivid ja kaljud

ületamatu kalju või järsak
mastaapne kalju või väga suur kivi
ületatav kalju
auk kaljupinnas
koobas
kivi
suur kivi
kivine ala
kivide grupp
kivine pinnas
liivik
avakaljuVetevõrk ja sood

 järv, meri
tiik või lomp
veeauk
ületamatu jõgi
lai kraav või oja
kraav või oja
ebamäärane kraav
kitsas sooriba, nire
ületamatu soo
soo
soostuv pinnas
kaev
allikas
veestiku pisiobjektTaimestik

 avatud ala
avatud ala, üksikute puudega
poollage ala
poollage ala, üksikute puudega
hea joostavusega mets
aeglaselt joostav mets
aeglaselt joostav alusmets
raskestijoostav mets
raskestijoostav alusmets
väga raskesti läbitav mets
ühes suunas joostav mets
viljapuuaed
 viinamarjaistandus
eriti selge kõlvikupiir
haritav maa
kõlvikupiir
ebamäärane kõlvikupiir
taimestiku pisiobjektRajatised

 kiirtee
suur autotee (laiem, kui 5m)
autotee (laius 3-5m)
tee
metsatee
jalgtee
jalgrada
kaduv rada
siht (laius alla 5m)
nähtav radade hargnemine
 purre
sillaga jõe või oja ületuskoht
koolmekoht
ebamäärane radade hargnemine
lai siht (laius üle 5m)
raudtee
elektriliin, köisraudtee või suusatõstuk
kõrgepingeliin
tunnel
kiviaed
 kõrge kiviaed
aed
lagunenud aed
kõrge aed
läbipääs
hoone
hoov, õu
jooksekeelu ala
parkimisplats
 vare
staadion
lasketiir
haud
ületatav torujuhe
ületamatu torujuhe
suur torn
võike torn või jahilava
piiri- või mälestusmärk
söödasõim
pisiobjektRajamärgid

 start
kontrollpunkt
tähistatud lõik
finish
piir, mida pole lubatud ületada
läbipääs
jooksukeeluala
ohtlik ala
keelatud trass
esmaabipunkt
joogipunkt