Tallinna MV märkeorienteerumine 2011

 29.01 õhtul selgus, et mõnedel võistlejatel arvestas programm trahvipunkte valesti. Finišiprotokollid on parandatud.

 

Lisainfo

 

50% rajast on lai rada, ülejäänud – kitsas rada (suusajälg, saab sõita klaasika stiiliga).

 

Kui rajal on mitu ringi, siis IGA RINGI LÕPUS tuleb teha märge “RING” kontrollpunktis, mis asub kaardivahetuse alas, ja mis puudub kaardil.

 

Kaart ja rada:

Kaardi suurus: A5

 

Rajal on üks kohustuslik kontrollpunkt, mis  on märgitud kaardile ja kus märkimine on kohustuslik. Kohustusliku kontrollpunkti juurde kaardil on ära toodud tunnusnumber (teiste kontrollpunktide juures tunnusnumbreid ei ole). Kui võistlejal puudub mõni kohustusliku KP märge, siis võistleja tulemus tühistatakse.       

 

MN12, MN14, N16:  3,2km; 1 ring - 11KP; 

 

M16, MN18, N21, M40, M55, N40:   6.4km; 2 ringi - 11+11 KP                                           

Üks kahepoolne kaart. Teine ring on kaardi teisel poolel.

 

M21: 9.6km; 3 ringi - 9+9+9 KP   

Kaks kaarti. Esimene ja teine ring on esimesel kaardil (kaart on kahepoolne), kolmanda ringi kaardi saab võistleja teise ringi lõpus.

 

Väljavõte märkeorienteerumise reeglitest:

1.2. Võistleja on kohustatud täielikult läbima raja ning tegema märke:

  • nendes KP-s, mille asukoht võistleja kaardil langeb kokku KP asukohaga maastikul;
  • igas rajale jäävas kohustuslikus KP-s vastavalt käesolevate reeglite punktile. 3.4.

1.3. Võistleja kaardile kantud kontrollpunktidest on 50-100% „õiged“ ehk nende asukoht kaardil ja maastikul langeb kokku.

Juhul kui võistleja märgib KP, mille asukoht maastikul ei lange kokku KP asukohaga võistleja kaardil, arvestatakse talle karistussekundeid või tal tuleb läbida karistusring.

 

Võistleja ise vastutab oma tervise eest. Osavõtt võistlustel omal riskil.