Haabersti linnaosa koolide võistlus suundorienteerumises jääkaru Franz mälestuseks  2008

JUHEND

 

 

Eesmärk

sportlikke eluviisi propageerimine

 

Võistlusinfo:

Kavas on individuaal suundorienteerumine.

Iga võistlleja saab stardis orienteerumiskaart, kus on kantud ka tema rada. Kontrollpunktid on vaja läbida kaardil näidatud järjekorras. Igas kontrollpunktis on vaja teha märke. Märke tegemiseks aseta kontrollpunktis SI-kaart jaama auku. Heli/valgussignaal annab märku, et kontrollpunkti läbimine kirjutati SI-kaardi mällu. Tulemuse saamiseks aseta finišis SI-kaart jaama nimega FINIŠ, aeg on salvestanud, kui jaam annab heli/valgussignaaliga. Tulemuste lugemiseks mine mööda nööri kohtuniku juurde.

Kui võistleja ei leia kõik kontrollpunktid või kontrollpunktid on läbitud vales järjekorras, võistleja tulemus tühistatakse.

 

Võistluse aeg ja koht

Võistlus peetakse suundorienteerumises teisipäeval 23. septembril 2008a Loomaaias (start on lasteloomaaias)

Stardi algus kell 13.00. Stardiintervall on 1-2 minutit.

Soovitame infoga tutvumiseks ja SI-kaardi saamiseks kohal olla vähemalt 15 min enne  stardiaega. Infos iga kool saab SI-kaardid koos nimekirjaga. Igal võistlejal peab olema õige numbriga SI-kaart.

 

Võistlusklassid                                               Radade liigikaudsed pikkused

M16, N16 sündinud 1992-1993.a.                   M16 kuni 4km              N16 kuni 3,5km

M14, N14 sündinud 1994-1995.a.                   M14 kuni 3km              N14 kuni 3km

M12, N12 sündinud 1996.a. ja hiljem   M12 kuni 2,5km           N12 kuni 2km

 

Märkesüsteem

Kõikides võistlusklassides kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi Sportident.

 

Maastik ja kaart

Kaart M 1: 6 000, h=1m 

 

Registreerimine kuni 16.septembrini

Iga Haabersti kool võib võistkondlikus arvestuses osa võtta 30 õpilasega.

Registreerimiseks saatke e-postiga aadressile ella@srd.ee iga õpilase kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, õpilase võistlusklass.

Stardiprotokollid on väljas hiljemalt 19. septembril aadressil: http://www.srd.ee/srdsk/et

 

Tulemuste arvestamine

Arvesse läheb 20 parema võistleja kohapunktide summa, olenemata võistlusklassist. Punkte arvestatakse igas võistlusklassis järgmiselt: I-36, II-32, III-29, IV-27, V-26 jne.

 

Autasustamine

Iga võistlusklassi 3 paremat individuaalvõistlejat autasustatakse diplomiga ja meenega. Parimat kooli karikaga, II ja III kohta diplomiga.

 

Võistluse korraldaja

Haabersti LOV,

SRD SK   Ella Šved 5118863